Geru - Гэрү

Stay supported

Хүнд цаг үед ч Монгол уран бүтээлчдийг гэсэн дэмжлэгээ битгий зогсоогоосой гэж хүсч байна. Энэ аяны хүрээнд бид тодорхой бүтээлүүдэд хөнгөлөлт олгон бидний бүтээлд дуртай хэрэглэгч нарт бэлэг барьж байгаа юм.